GST Search
Trade Name
Legal Name
Address
PIN Code
State
 

Himachal Pradesh (02AK...) — GSTIN Summary

The count of GST numbers in Himachal Pradesh starting from 02AK is shown in the table below:

# GSTIN Count
1 02AKA... 36
2 02AKB... 132
3 02AKC... 90
4 02AKD... 57
5 02AKE... 46
6 02AKF... 58
7 02AKG... 42
8 02AKH... 47
9 02AKI... 30
10 02AKJ... 52
11 02AKK... 27
12 02AKL... 38
13 02AKM... 24
14 02AKN... 57
15 02AKO... 46
16 02AKP... 47
17 02AKQ... 34
18 02AKR... 129
19 02AKS... 78
20 02AKT... 42
21 02AKU... 49
22 02AKV... 36
23 02AKW... 40
24 02AKX... 74
25 02AKY... 45
26 02AKZ... 74
Total 1,430