GST Search
Trade Name
Legal Name
Address
PIN Code
State
 

Arunachal Pradesh (12AE...) — GSTIN Summary

The count of GST numbers in Arunachal Pradesh starting from 12AE is shown in the table below:

# GSTIN Count
1 12AEA... 2
2 12AEB... 16
3 12AEC... 22
4 12AED... 9
5 12AEE... 7
6 12AEF... 7
7 12AEG... 5
8 12AEH... 14
9 12AEI... 4
10 12AEJ... 7
11 12AEK... 4
12 12AEL... 4
13 12AEM... 3
14 12AEN... 7
15 12AEO... 2
16 12AEP... 8
17 12AEQ... 1
18 12AER... 9
19 12AES... 2
20 12AET... 2
21 12AEU... 4
22 12AEV... 14
23 12AEW... 10
24 12AEX... 3
25 12AEY... 6
26 12AEZ... 8
Total 180